Esileht *
Koolitused
Muu tegevus
Kasulikku
Meist piirkonniti
Säästva Renoveerimise Infokeskustest

Esimene Säästva Renoveerimise Infokeskus (SRIK) asutati 2001. aastal Tallinnas ning positiivne eeskuju nakatas säästvast renoveerimisest huvitatud inimesi ka teistes linnades. Mõni aasta hiljem asutati iseseisva kodanikeühendusena SRIK Tartus, siis Viljandis, Pärnus, Võrus, Paides ja Rakveres. Säästva Renoveerimise Infokeskused teevad omavahel koostööd SRIK-ide ümarlaua raames. Kõigil infokeskustel on ühesugune eesmärk – levitada säästva renoveerimise alast teavet ning aidata kaasa ajaloolise hoonestuse säilimisele.

Säästev renoveerimine on vana maja remontimine viisil, mis arvestab ja austab maja ajaloost ja olemusest tulenevaid eripärasid. Säästval renoveerimisel kasutatakse võimalikult ajastutruid materjale ja töövõtteid ning lähtutakse miljööväärtuse kaitsest. Loe põhjalikumalt Tallinna SRIK-i kodulehelt 

Tutvu SRIK-ide koolituskava ja muu tegevusega, valides Sind huvitava piirkonna/linna lingi kodulehe ülaservas!


Aleksandri Maja

Säästva Renoveerimise Infokeskuse Tartu Ühendus rajab Karlovasse aadressile
Aleksandri 41/43 säästva renoveerimise ja restaureerimise koolitus- ning infokeskuse ehk
Aleksandri Maja.


Säästev renoveerimine on ajaloolist ehituspärandit väärtustav hoonete korrastamine milles kasutatakse
võimalikult palju traditsioonilisi
materjale ning ehitusviise. Rajatav keskus jagab ehitus- ning
restaureerimisalast teavet nii huvilistele
kui professionaalidele, koondab kultuuriväärtuste kaitsega
tegelevaid organisatsioone ning propageerib
Tartu ajaloolisi puumajade piirkondi.

2014. aasta sügisel taastatakse Aleksandri 41 ühe nurga palkseina. Töödesse kaasatakse talgute ja koolituste raames nii kohalikku kogukonda, kutsekoolide restuarueerimisala õpilasi kui Tartu Ehitiste Restaureerimise Seltsi tudengeid. 

2014. aasta suve lõpus esitasime oma ettepaneku (69 282 eurot) Tartu linna kaasavasse eelarvesse, et teha korda Aleksandri 41 hoone vundament ja seinad ehk kõige olulisemad konstruktsioonid.

Sealt edasi on võimalik hoone renoveerimisega hakkama saada juba sponsorluse ja väiksemate projektitoetuste abil. Infokeskuse hoone valmib loodetavasti 2016.  aastal.

Kõik abipakkumised nii tööjõu kui materjalide osas on väga teretulnud
aadressil tartu@srik.ee või telefonil 53 315 313.

Loe lähemalt Aleksandri maja kohta teemablokist "Muu tegevus" - "Mis teoksil".

Vaata ka mõneminutilist videot, mis sai tehtud 2013. aasta Tartu linna kaasava eelarve ideede tutvustusüritusel.

Säästva renoveerimise noorem põlvkond kutsub üles oma lemmikuid valima ka selle aasta kaasava

eelarve ideede hulgast - vaata videoüleskutset! Vaata ka seda, kuidas töö maja juures käib.Tartu SRIK alustab sügisel praktilist koolitussarja
2015. aasta sügisel avab Tartu säästva renoveerimise infokeskus restaureerimiskeskuse, kus on kõigil soovijatel võimalik meistri käe all korrastada aknaid, uksi ja muid hoonete juurde kuuluvaid puitdetaile. Lisaks nn avatud töökoja teenusele toimuvad restaureerimiskeskuses ka koolitused.

Lisaks puutööpinkidele on võimalik kasutada ka paari puutöömasinat ja väiksemaid (elektri)tööriistu.
Restaureerimiskeskus tuleb Tartu Aparaaditehase keldrisse (Kastani 42).


Loe restaureerimiskeskuse lahtiolekuaegadest ja koolituste ajakavast lähemalt keskuse kodulehelt www.restaureerimiskeskus.ee
Koolitustest osavõtt ja töökoja kasutamine on tasuline.

Restaureerimiskeskuse loomisele aitab kaasa Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ja Tartu linnavalitsuse toetus ning sügishooaja koolitusi toetab kultuuriministeerium.


Kodulehe koostamist toetas Balti-Ameerika Partnerlusprogramm.